ANBI

Stichting Innovatiepact Fryslân heeft als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) tot doel het realiseren van duurzame regionale economische ontwikkeling ten behoeve van de welvaart en welzijn van alle Friezen.

Publicatieformulier ANBI 2021

Jaarrekening Stichting Innovatiepact Fryslân 2021

IPF Jaarplan 2022

Beleidsplan: economische samenwerkingsagenda 2021 – 2025