ANBI

Stichting Innovatiepact Fryslân heeft als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) tot doel het realiseren van duurzame regionale economische ontwikkeling ten behoeve van de welvaart en welzijn van alle Friezen.

Jaarverslag 2019

Beleidsplan 2020