skip to Main Content
058 - 7601900 info@ipf.frl

Innovatiepact Fryslân

Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 gemeenten. Als strategisch platform zetten wij ons in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de provincie te versterken. Onze uitvoeringsorganisatie adviseert, inspireert en vormt coalities. Waar nodig ontwikkelen wij nieuwe programma’s en projecten, altijd in samenwerking opgezet en door alle partners gedragen.

Friesland innoveert

Back To Top