058 - 7601900 info@ipf.frl

Het Strategisch Platform

Het strategisch platform van het IPF bestaat uit zestien vooraanstaande bestuurders van Friese bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als krachtig, innovatief en sterk verbonden systeem stellen zij de gezamenlijke ambities voor Fryslân vast.

College van Bestuur

Diane Keizer-Mastenbroek

Wethouder EZ

Friso Douwstra

Algemeen Directeur

Regina Bouius-Riemersma

Algemeen Directeur

Anne Jan Zwart

Directeur SOB

Harmen de Haas

Algemeen Directeur

John Vernooij

Bestuurslid

Jorrit Volkers

Dean

Jouke de Vries

College van Bestuur

Erica Schaper

College van Bestuur

Carlo Segers

Opgaveregisseur Economie

Marieke Ferwerda

College van Bestuur

Remco Meijerink

Gedeputeerde EZ

Sander de Rouwe

Voorzitter

Sjoerd Galema

College van Bestuur

Ton Stierhout

Wethouder gemeente Smallingerland

Roel Haverkort

Het Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door ten minste drie leden van het Strategisch Platform Innovatiepact Fryslân die de voorzitter, penningmeester en secretaris functie bekleden. Allen ontvangen geen beloning voor hun (bestuurs-)taken. De directeur en secretaris van de uitvoeringsorganisatie sluiten aan bij de vergaderingen.

John Vernooij

John Vernooij

Voorzitter
Erica Schaper

Erica Schaper

Penningmeester
Friso Douwstra

Friso Douwstra

Secretaris

De Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vier programmalijnen onder leiding van de programmamanagers en de directeur. De programmamanagers worden ondersteund door de projectleiders en het ondersteunend personeel.

Hans-Paul van der Snee

Hans-Paul van der Snee

vandersnee@ipf.frl
Sander Bos

Sander Bos

sander.bos@ipf.frl
Corrie Ponne

Corrie Ponne

corrie@em-service.nl
Paula Bijvoets

Paula Bijvoets

paula@em-service.nl
Bertwin Kampman

Bertwin Kampman

bertwinkampman@ipf.frl
Gerwin Koning

Gerwin Koning

gerwin.koning@ipf.frl
Johan Spijksma

Johan Spijksma

spijksma@vnoncw-mkbnoord.nl
Dennis Carton

Dennis Carton

denniscarton@ynbusiness.nl
Marjan Soepboer

Marjan Soepboer

marjansoepboer@ynbusiness.nl
Arjen Schol

Arjen Schol

arjenschol@ynbusiness.nl
Saskia van Gend

Saskia van Gend

saskiavangend@ynbusiness.nl
Wessel de Vries

Wessel de Vries

wesseldevries@ynbusiness.nl