058 - 7601900 info@ipf.frl

Programmacoördinator Toerisme Coöperaties Friesland

0,8 fte (1 februari-12 juli)

Toerisme Coöperaties Friesland (TCF)

De ambitie van de TCF is tweeledig en behelst: 1. de wens van de Friese gastvrijheidsondernemers om hun innovatief vermogen te vergroten en 2. de wens van het beroepsonderwijs (MBO én HBO) om het leren te koppelen aan de grotere maatschappelijke opgaven. Deze ambities worden gerealiseerd in een Fries duurzaam samenwerkingsverband tussen ondernemers, beroepsonderwijs en onderzoek waarin de belemmeringen als gevolg van schaaldiversiteit overwonnen worden. Dit betekent het volgende. De connecties tussen de kleinere schaal van de uitdagingen en vraagstukken van lokale, Friese ondernemers en de grotere maatschappelijke opgaven die de gastvrijheidssector raken en beïnvloeden, worden identificeerbaar en kunnen in die context gezamenlijk worden aangevlogen. De hiermee veroorzaakte kennisdeling is een accelerator voor kennisontwikkeling en innovatief vermogen van onderwijs, onderzoek en ondernemers binnen de regio en de sector. Deze bundeling van kennis en middelen in een coöperatiemodel voor een Gastvrij Friesland is terug te vinden in het visiedocument van de Toerisme Alliantie Friesland (TAF).

De programmacoördinator is een uitstekende verbinder, met een groot netwerk in de noordelijke gastvrijheidssector. Hij/zij heeft als belangrijke taak om verbinding te maken tussen enerzijds opdrachten vanuit het bedrijfsleven en anderzijds de grotere maatschappelijke opdrachten van de sector. Ook heeft de programmacoördinator inzicht in de cultuur en structuur van het HBO- en MBO-onderwijs.

Functie-inhoud:

 • In de pilotfase (1 februari – 12 juli 2019) vormgeven aan de Toerisme Coöperaties Friesland;
 • Vertaalslag maken tussen opdrachten vanuit de gastvrijheidssector en de curricula van het onderwijs en vice versa;
 • Zorgdragen voor acquisitie van opdrachten vanuit de gastvrijheidssector;
 • Zorgdragen voor een uitstekende operationele bedrijfsvoering inclusief budgetbeheer;
 • Vormgeven aan het proces;
 • Onderhouden van netwerk;

Functie-eisen:

 • Relevante afgeronde bachelor-opleiding;
 • Bewezen succesvol in het leggen van duurzame verbindingen en het transformeren van vragen naar concrete opdrachten;
 • Heeft laten zien dat hij/zij uitstekend in staat is om contacten te leggen en te onderhouden binnen onderwijs, overheden en ondernemers;
 • Beschikt over een groot netwerk in de regio;
 • Heeft een zakelijke drive en is resultaatgericht;
 • Engelse taalvaardigheid op minimaal Cambridge Advanced niveau (C1);
 • Heeft lef;
 • Uitermate nieuwsgierig, ondernemend, analytisch, organisatie sensitief;
 • Kan zo spoedig mogelijk beginnen;
 • Salarisniveau op schaal 10 HBO-onderwijs.

Interesse?

Stuur je brief en cv, met een goed omschreven motivatie naar:

Diana Leigh
Programme Manager Service Economy
NHL Stenden University of Applied Sciences
Mail: diana.leigh@stenden.com
Tel: +31651393563