058 - 7601900 info@ipf.frl

Ondernemers zijn de drijvers van de economie van de provincie Fryslân. Veel meer dan andere regio’s bestaat onze economie vooral uit kleine bedrijven die onze economie draaiend houden. En dat is een prachtige basis om op verder te groeien! Met meer nieuwe, innovatieve en ambitieuze start-ups én MKB-ers die verder bouwen en doorgroeien naar wereldsucces. Want innovatie en internationalisering helpen onze economie robuuster te maken.

Om dat mogelijk te maken moet het ondernemersklimaat en vooral het startersklimaat verder worden verstrekt. Wij hebben ondernemers nodig die kansen zien en daarvoor gaan. Die durven innoveren en samenwerken, en die over grenzen heen kijken. Met Sterk Fries Ondernemerschap stellen overheid, onderwijs en ondernemers zich ten doel om in de regio meer hoogwaardige bedrijvigheid te creëren en het aantal ondernemingen met impact te vergroten.

Download ons magazine

Contactpersoon

Hans-Paul van der Snee