skip to Main Content
058 - 7601900 info@ipf.frl

Entrepreneur Mentoring heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd bij het MIT (Massachusetts Institute of Technology) Venture Mentoring in Boston. Vele start-ups en ondernemers zijn via groepsmentoring begeleid door succesvolle ondernemers die iets terug willen geven in de vorm van tijd, kennis en ervaring.

Onder de vlag van het IPF is dit naar Friesland gehaald onder de noemer Entrepeneur Mentoring Service. Het strak ingerichte en volledig transparante programma gaat uit van groepsmentoring waarin een team van een aantal mentoren (Friese topondernemers) in sessies met de ambitieuze ondernemer met groeiambitie op zoek gaat naar antwoorden op de vragen van de ondernemer om de impact van het bedrijf te vergroten.

Bezoek website EM-Service

Contactpersoon

Corrie Ponne
Back To Top