058 - 7601900 info@ipf.frl

Launch game leid tot 7 nieuwe bedrijfsideeën!

Op 25 mei 2016, vond de eerste echte Launch Game plaats in de Kanselarij. Het Innovatiepact Fryslân en Inqubator Leeuwarden vinden dat meer studenten in aanraking moeten komen met ondernemerschap.
Daarom dus de hoogste tijd voor een Launch Game waarin 7 groepen van 4 studenten aan de slag gingen om in 2 uur de eerste 2 jaar van een bedrijf te doorlopen. Hoe kom je aan een goed idee, waar moet je je vervolgens inschrijven, en als wat ga je je inschrijven? Bedrijfsnamen, bedrijfsvormen, investeringen, subsidies, patenten, werknemers, netwerken, we hebben alle onderwerpen voorbij zien komen. De studenten werden ondersteund door adviseurs van de Rabobank, Hoekstra en Partners Notarissen, het Beneluxmerkenbureau en studentencorporatie Sameen.
De heilige graal van de avond was het vinden van de Launching Customer die incognito tussen het publiek aanwezig was.

De winnaars van de avond waren 4 studenten van de opleiding Small Business & Retailmanagement van Stenden. Luca Collard, Annigje Roest, Iris Politiek en Maarten Dekker bedachten het beste bedrijfsidee met de daarbij behorende stukken en de benodigde financiering. Zij gingen naar huis met 250 euro in de zak.

Gefeliciteerd!