058 - 7601900 info@ipf.frl

Een ‘rondje langs de velden’ met het IPF

Op 18 april deed het IPF een ‘rondje langs de velden’. De reis ging van het bedrijf Metalmembrames, via de Kenniswerkplaats Noord- Oost Fryslân, de Blokhuispoort en Centrum Duurzaam naar Stenden Hogeschool. Op deze plekken zijn we geïnformeerd over de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Watertechnologie, Innovatie in de regio, HTSM/ designthinking, Duurzaamheid/ Energie en Recreatie & Toerisme. Bij alle stops zijn we enthousiast ontvangen en geïnspireerd door het ondernemerschap, de ambitie en de kansen en mogelijkheden die we tegenkwamen. De reis heeft ons stof tot nadenken en voer voor discussie gegeven.

Onze eerste overwegingen:

  • We hebben sterke sectoren in onze provincie (bijvoorbeeld Watertechnologie) maar ook sectoren waar nog behoorlijke uitdagingen liggen (bijvoorbeeld Recreatie en Toerisme).
  • De kansen voor innovatie liggen op het snijvlak van sectoren en hangen vaak af van toevallige ontmoetingen. We zien een taak voor het IPF in het stimuleren/ tot stand brengen van deze ontmoetingen.
  • Door groeibriljanten in het zonnetje te zetten en sterker te maken wat al sterk is kunnen we de ‘flow’ versterken, acceleratie. Een trekkende rol van sterke ondernemers is cruciaal om een sector naar boven te tillen.
  • Bij het stimuleren van innovaties moet de weg naar de afzetmarkt altijd meegerekend worden (launching customers).
  • “We mogen wel eens wat trotser zijn op wat we in Fryslân allemaal al doen.” Door verbinding en branding van sterktes kunnen we groei realiseren.

Deze overwegingen gaan een belangrijke rol spelen bij de verdere invulling van onze agenda in de komende maanden.

We danken alle ondernemers, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden die ons hebben ontvangen heel hartelijk voor hun ontvangst en hun toelichting en we verheugen ons op de samenwerking en op de kansrijke periode die voor ons ligt.

Lees hier meer over het bezoek aan Centrum Duurzaam