Ecosysteem

Innovatiepact Fryslân is een ecosysteem van ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Friesland. Gezamenlijk voeren zij diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s uit: