058 - 2011980 info@ipf.frl

Het Strategisch Platform

Het strategisch platform van het IPF bestaat uit zestien vooraanstaande bestuurders van Friese bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als krachtig, innovatief en sterk verbonden systeem stellen zij de gezamenlijke ambities voor Fryslân vast.

Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein

College van Bestuur

Diane Keizer-Mastenbroek

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Wethouder EZ

Friso Douwstra

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân

Algemeen Directeur

Regina Bouius-Riemersma

Ecomunitypark

Ecomunitypark

Algemeen Directeur

Anne Jan Zwart

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Directeur SOB

Harmen de Haas

Omrin

Omrin

Algemeen Directeur

John Vernooij

FB Oranjewoud

FB Oranjewoud

Bestuurslid

Jorrit Volkers

Campus Fryslân

Campus Fryslân

Dean

Jouke de Vries

NHL Stenden hogeschool

NHL Stenden hogeschool

College van Bestuur

Erica Schaper

Friesland College

Friesland College

College van Bestuur

Carlo Segers

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân

Opgaveregisseur Economie

Marieke Ferwerda

Friese Poort

Friese Poort

College van Bestuur

Remco Meijerink

Provincie Fryslân

Provincie Fryslân

Gedeputeerde EZ

Sander de Rouwe

VNO-NCW Fryslân

VNO-NCW Fryslân

Voorzitter

Sjoerd Galema

Nordwin College

Nordwin College

College van Bestuur

Ton Stierhout

F4 Gemeenten

F4 Gemeenten

Wethouder gemeente Smallingerland

Roel Haverkort

Het Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door twee leden van het Strategisch Platform Innovatiepact Fryslân die de voorzitter en de vicevoorzitter functie bekleden. De directeur en secretaris van de uitvoeringsorganisatie sluiten aan bij de vergaderingen.

John Vernooij

John Vernooij

Voorzitter
Hans-Paul van der Snee

Hans-Paul van der Snee

Directeur
Sander Bos

Sander Bos

Secretaris

De Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vier programmalijnen onder leiding van de programmamanagers en de directeur. De programmamanagers worden ondersteund door de projectleiders en het ondersteunend personeel.

Hans-Paul van der Snee

Hans-Paul van der Snee

vandersnee@ipf.frl
Sander Bos

Sander Bos

sander.bos@ipf.frl
Corrie Ponne

Corrie Ponne

corrie@em-service.nl
Paula Bijvoets

Paula Bijvoets

paula@em-service.nl
Bertwin Kampman

Bertwin Kampman

bertwinkampman@ipf.frl
Jantina Wiersma

Jantina Wiersma

jantinawiersma@ipf.frl
Gerwin Koning

Gerwin Koning

gerwin.koning@ipf.frl
Johan Spijksma

Johan Spijksma

spijksma@vnoncw-mkbnoord.nl
Dennis Carton

Dennis Carton

denniscarton@ynbusiness.nl
Marjan Soepboer

Marjan Soepboer

marjansoepboer@ynbusiness.nl
Arjen Schol

Arjen Schol

arjenschol@ynbusiness.nl
Saskia van Gend

Saskia van Gend

saskiavangend@ynbusiness.nl
Wessel de Vries

Wessel de Vries

wesseldevries@ynbusiness.nl
Kevin Messak

Kevin Messak

kevinmessak@ynbusiness.nl
Freya Gobby

Freya Gobby

freyagobby@ipf.frl