058 - 2011980 info@ipf.frl

Het Strategisch Platform

Het Strategisch Platform Innovatiepact Fryslân is de vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 Gemeenten.

Anne Jan Zwart

Algemeen Directeur Ecomunitypark

Diane Keizer-Mastenbroek

College van Bestuur Van Hall Larenstein

Friso Douwstra

Wethouder Gemeente Leeuwarden

Regina Bouius-Riemersma

Algemeen Directeur Provincie Fryslân

Harmen de Haas

Directeur SOB gemeente Leeuwarden

John Vernooij

Algemeen Directeur Omrin/Voorzitter IPF

Jorrit Volkers

Partner Deloitte/FB Oranjewoud

Jouke de Vries

Dean Campus Fryslân

Carlo Segers 

College van Bestuur Friesland College

Marieke Ferwerda 

Opgaveregisseur Provincie Fryslân

Remco Meijerink

College van Bestuur Friese Poort

Erica Schaper

College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool

Roel Haverkort

Wethouder Gemeente Smallingerland/F4 gemeenten

Sander de Rouwe

Gedeputeerde Provincie Fryslân

Sjoerd Galema

Voorzitter VNO-NCW Fryslân

Ton Stierhout

College van Bestuur Nordwin College

Het Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door twee leden van het Strategisch Platform Innovatiepact Fryslân die de voorzitter en de vicevoorzitter functie bekleden. De directeur en secretaris van de uitvoeringsorganisatie sluiten aan bij de vergaderingen.

John Vernooij

John Vernooij

Voorzitter
Hans-Paul van der Snee

Hans-Paul van der Snee

Directeur
Sander Bos

Sander Bos

Secretaris

De Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vier programmalijnen onder leiding van de programmamanagers en de directeur. De programmamanagers worden ondersteund door de projectleiders en het ondersteunend personeel.

Hans-Paul van der Snee

Hans-Paul van der Snee

Sander Bos

Sander Bos

Johan Spijksma

Johan Spijksma

Corrie Ponne

Corrie Ponne

Paula Bijvoets

Paula Bijvoets

Bertwin Kampman

Bertwin Kampman

Jantina Wiersma

Jantina Wiersma