058 - 2011980 info@ipf.frl

Innovatiepact Fryslân

Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân). Als strategisch platform zet het Innovatiepact Fryslân zich in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de provincie te versterken. Dit wordt gerealiseerd door in te zetten op vier programmalijnen: Sterk Fries Ondernemerschap, Ynbusiness, Fries Innovatie Ecosysteem en New Government Policy. Hierbij wordt er gewerkt vanuit een basis waarbij het gaat om sterke en actiegerichte interactie tussen Business, Talent&Knowledge, Smart Money en Government Policy.

Sterk Fries Ondernemerschap

Friesland zet door een lange termijn sterke integrale aanpak fors in op ondernemerschap als kenmerk van de Friese Economie. Een integrale aanpak die al start voordat de bedrijven zijn geboren. Een programma van inspiratie en educatie, tot ondersteuning van nieuwe bedrijvigheid en begeleiding bij groei. Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden en deze verbindingen worden actief tot stand gebracht. Integraal en met elkaar verbonden is de sleutel tot succes.

 Ynbusiness

Ynbusiness levert een bijdrage aan de versterking van de Friese economie door zowel nieuwe ondernemers als het MKB te stimuleren en te ondersteunen in hun ondernemerskracht. Door vanuit Overheid, Onderwijs en Ondernemers gezamenlijk vorm te geven aan dit ondernemersportaal is Ynbusinesss in staat niet alleen de vraag van de ondernemers optimaal te beantwoorden maar ook te anticiperen op de ontwikkelingen die de markt inzet. Lees meer…

Fries Innovatie Ecosysteem

Friesland kent een aantal sterke sectoren die succesvol zijn en goed aansluiten bij de Friese samenleving. Het Innovatiepact Fryslân stelt dat een open actiegericht netwerk en sterke verbinding tussen deze sectoren innovatie stimuleert en versterkt. Deze versterking wordt bereikt door de ontwikkeling van sterke netwerksystemen. Deze netwerkstructuur heeft gelaagdheid, van open tot exclusief en bestaat op de snijvlakken van de diverse kennis en bedrijfsnetwerken.

New Government Policy

De overheid speelt een onmiskenbare rol in het innovatie ecosysteem. We sturen aan op overheidsbeleid dat het innovatief klimaat in Friesland direct positief beïnvloedt. Een eerste uitwerking hiervan zijn projecten rondom innovatie bevorderende inkoop. Samen met overheden, grote publieke instellingen en bedrijven willen we het inkoopvolume krachtiger inzetten om innovatie te bevorderen in de circulaire economie. Bijvoorbeeld door op te treden als launching customer.

Komende Evenementen

Alle Evenementen

Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

Circulair Café

22 februari van 16:00 tot 18:00

Blockchain is een voorwaardelijke technologie voor de werking van de circulaire economie. Het biedt de mogelijkheid om een publieke – en voor iedereen controleerbare – database aan te leggen voor de grondstoffen in producten en gebouwen. Binnen de keten kan…

Subsidiespreekuren SNN

14 maart

Op 14 en 19 maart organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN subsidiespreekuren. Ook Ynbusiness zal hierbij aanwezig zijn. Het spreekuur is bedoeld voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor 1 van de…

SNN subsidiespreekuren

19 maart

Op 14 en 19 maart organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN subsidiespreekuren. Ook Ynbusiness zal hierbij aanwezig zijn. Het spreekuur is bedoeld voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor 1 van de…

Business Contact Dagen Noord

20 maart tot 21 maart

Business Contact Dagen Noord is hét netwerk- en zakenevent waar ondernemers en organisaties zichzelf presenteren. De Business Contact Dagen Noord trekt veelal managers en bestuurders. De juiste mensen op de juiste plek en dat maakt de beurs een uitgelezen plek…

Dag van de Duurzame Facilitymanager

21 maart

INKOPERS van nu die de markt van morgen bepalen. Jaarlijks op 21 maart, de Dag van de Duurzame Inkoper, gaan koplopers uit de nieuwe economie met de meest fantastische resultaten het podium op. De presentaties gaan zowel over facilitaire inkoop…

Mijn Onderneming Internationaal

26 maart tot 28 maart

Van 26 tot en met 28 maart 2018 organiseert de WTC Business Academy de Mini-MBA - Mijn Onderneming Internationaal. Deze intensieve Executive Course geeft de beginnend én ervaren exporteur diepgaande inzichten in exporteren. Allerlei businessmodellen, nieuwe formules voor het genereren van omzet, co-creaties, innovaties…

+ Exporteer Evenementen