058 - 2011980 info@ipf.frl

Innovatiepact Fryslân

Het Innovatiepact Fryslân is het samenwerkingsverband tussen het Friese hoger onderwijs, het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie Fryslân en de F4 (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân). Als strategisch platform zet het Innovatiepact Fryslân zich in om de innovatiekracht en het ondernemerschap van de provincie te versterken. Dit wordt gerealiseerd door in te zetten op vier programmalijnen: Sterk Fries Ondernemerschap, Ynbusiness, Fries Innovatie Ecosysteem en New Government Policy. Hierbij wordt er gewerkt vanuit een basis waarbij het gaat om sterke en actiegerichte interactie tussen Business, Talent&Knowledge, Smart Money en Government Policy.

Sterk Fries Ondernemerschap

Friesland zet door een lange termijn sterke integrale aanpak fors in op ondernemerschap als kenmerk van de Friese Economie. Een integrale aanpak die al start voordat de bedrijven zijn geboren. Een programma van inspiratie en educatie, tot ondersteuning van nieuwe bedrijvigheid en begeleiding bij groei. Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden en deze verbindingen worden actief tot stand gebracht. Integraal en met elkaar verbonden is de sleutel tot succes.

 Ynbusiness

Ynbusiness levert een bijdrage aan de versterking van de Friese economie door zowel nieuwe ondernemers als het MKB te stimuleren en te ondersteunen in hun ondernemerskracht. Door vanuit Overheid, Onderwijs en Ondernemers gezamenlijk vorm te geven aan dit ondernemersportaal is Ynbusinesss in staat niet alleen de vraag van de ondernemers optimaal te beantwoorden maar ook te anticiperen op de ontwikkelingen die de markt inzet. Lees meer…

Fries Innovatie Ecosysteem

Friesland kent een aantal sterke sectoren die succesvol zijn en goed aansluiten bij de Friese samenleving. Het Innovatiepact Fryslân stelt dat een open actiegericht netwerk en sterke verbinding tussen deze sectoren innovatie stimuleert en versterkt. Deze versterking wordt bereikt door de ontwikkeling van sterke netwerksystemen. Deze netwerkstructuur heeft gelaagdheid, van open tot exclusief en bestaat op de snijvlakken van de diverse kennis en bedrijfsnetwerken.

New Government Policy

De overheid speelt een onmiskenbare rol in het innovatie ecosysteem. We sturen aan op overheidsbeleid dat het innovatief klimaat in Friesland direct positief beïnvloedt. Een eerste uitwerking hiervan zijn projecten rondom innovatie bevorderende inkoop. Samen met overheden, grote publieke instellingen en bedrijven willen we het inkoopvolume krachtiger inzetten om innovatie te bevorderen in de circulaire economie. Bijvoorbeeld door op te treden als launching customer.

Komende Evenementen

Alle Evenementen

Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

Week van de circulaire economie

15 januari tot 19 januari

Van 15 tot en met 19 januari 2018 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. Tijdens deze derde week van januari openen koplopers die nu al slim, circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag…

Het openingsweekend LF2018

26 januari tot 28 januari

Ren naar de trein, spring op je fiets of pak de auto om erbij te zijn. Het Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân wil je niet missen. Dit weekend luidt niet alleen een geweldig cultureel jaar in, maar ook een tijd waarin iedereen…

Innovatiewerkplaats Noord-Nederland

14 februari van 09:30 tot 17:00

Samen met ondernemers, bestuurders en politici en vertegenwoordigers van kennisinstituten, het beroepsonderwijs en maatschappelijke organisaties willen we deze dag nieuwe impulsen geven aan de economische ontwikkeling van en innovatie in Noord-Nederland. In de ochtend delen vier (inter-) nationale topsprekers hun…

Business Contact Dagen Noord

20 maart tot 21 maart

Business Contact Dagen Noord is hét netwerk- en zakenevent waar ondernemers en organisaties zichzelf presenteren. De Business Contact Dagen Noord trekt veelal managers en bestuurders. De juiste mensen op de juiste plek en dat maakt de beurs een uitgelezen plek…

International Trade Day

23 april

Netwerken en kennisdelen met 60 verschillende landen! Met trots nodigen wij u uit deel te nemen aan de eerste jaarlijkse International Trade Day op maandag 23 april 2018! Hétinternationale B2B matchmaking evenement en congres tijdens de World Trade Centers Association (WTCA) General Assembly…

De Elfwegentocht

1 juli tot 14 juli

De roep van de Friese jeugd om twee fossielvrije mobiliteitsweken te organiseren wordt gehoord! Van 1 t/m 14 juli 2018 rijden alle mensen in Fryslân met duurzame vervoermiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische auto’s, taxi’s, deelauto’s, groengasbussen, Segways, ligfietsen, elektrische boten en andere…

+ Exporteer Evenementen